p_98m3 1b-1

Jsme NYMWAG

Vyrábíme nákladní železniční vagony.

Našim cílem je vyrábět vagony s těmi nejlepšími technickými parametry, které budou splňovat individuální požadavky zákazníků. O tom, že vagony NYMWAG jsou vždy v nejvyšší kvalitě, je téměř zbytečné mluvit, to bereme jako standard. Prostě ŘEMESLO UMÍME.

Zaměřujeme se na výrobu kontejnerových a cisternových vozů. Na všechny naše vagony používáme vlastní podvozky.

V roce 2019 a 2020 jsme investovali do nových technologií a strojů. To nám umožňuje navýšení výrobní kapacity a rozšíření výrobního portfolia.

Našim cílem je být v roce 2022, s roční výrobou 1 500 vagonů, třetím největším evropským výrobcem a pro naše zákazníky vždy tím, na koho se rádi a s důvěrou obrací.

Certifikáty

Jsme profesionálové s povolením pracovat s fortelem.

Kvalita u společnosti NYMWAG znamená více než běžná záruka kvality. Dlouhodobá spokojenost zákazníků je v centru pozornosti vedení firmy i všech zaměstnanců. Usilujeme o to, abychom vyhověli technicky náročným požadavkům na výrobu a zajistili spolehlivost svých produktů při užití moderních výrobních procesů.

d_rozbus

Manažerský tým

Jednoduše a účinně.

NYMWAG vedou erudovaní manažeři s mnohaletými zkušenostmi při výrobě železničních vagonů.

Tým pod vedením Petra Vlčka pracuje v téměř stejném složení od roku 2014 a je díky odborným a morálním vlastnostem zárukou dalšího rozvoje společnosti a férového chování k zaměstnancům a obchodním partnerům.

Jako tým se řídíme mušketýrským heslem JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO a i díky tomu spolu rádi pracujeme.

p_98m3 1b-1

Jednáme přímo

A pracujeme s vášní.

Vize

Být pro evropské zákazníky respektovaným a důvěryhodným dodavatelem a výrobcem nákladních železničních vagonů.

Poslání

Vyrábět s vášní nákladní železniční vagony, které svou kvalitou, technickým zpracováním a uživatelskými vlastnostmi předčí očekávání zákazníků a umožní jim realizovat jejich byznys efektivněji.

Hodnoty

Čestnost, týmovost, otevřená komunikace, odpovědnost.

d_rozbus

Ekologie

Zelená je barva života.

Jsme hrdí na to, že jsme jedním z dodavatelů pro železniční přepravu, která je a v blízké budoucnosti bude ekologicky nejčistší přepravou. Plně si uvědomujeme zásadní vliv přepravy zboží a materiálu na znečisťování životního prostředí a pevně věříme, že environmentální pohled na budoucí směřování dopravy bude jeden z důvodů dalšího nárůstu přepravy po železnici.

Našimi výrobky a chováním se chceme účastnit snižování prašnosti, hlučnosti a dalších neblahých vlivů na životní prostředí a tím dělat železniční přepravu více „zelenou“.

placeholder image

Výrobní závod Nymburk

Naše továrna, náš hrad.

Vytváříme prostředí, kde lidé rádi pracují, jednají spolu s úctou a respektem a neustále zvyšují svoje znalosti. V závodě iniciujeme a moderujeme odbornou diskusi, protože právě tento přístup vede k dalším inovacím a novým postupům.

Na potřeby zákazníků reagujeme pružně a profesionálně a dodržování nároků na kvalitu v určeném termínu je pro nás samozřejmost. Pracujeme tak, abychom vytvářeli dostatečný zisk, který je klíčem k našemu dalšímu úspěchu.

Kde nás najdete

t_palicka_1
Pálicí stroje

Výkonný CNC plazmový pálicí stroj pod vodou s vysokou dynamikou a pro nízko uloženou dráhu je vhodný pro všechny druhy a tloušťky uhlíkové oceli i nerezových ocelí.

t_pod_svar_1
Podélné a obvodové svařování pod tavidlem

Svařovací automaty pro svařování podélných a obvodových svárů pod tavidlem jsou navrženy pro sváry jak na ploché desce, tak ve válcované skořepině.

t_link_pod_1
Výrobní linka podvozků

Linka přípravků pro výrobu rámu podvozku je koncipována jak pro čelníkové, tak bezčelníkové podvozky.

t_lakovna_1
Lakovna

Moderní lakovna s technologickým zařízením pro snižování emisí těkavých organických látek, svými rozměry vhodná pro lakování vagonů.

t_link_kont_1
Výrobní linka kontejnerových vozů

t_link_kot
Výrobní linka kotlů cisteren

"Bez vášně nemáte energii. Bez energie nemáte nic."

Warren Buffett

Počítejte s námi

v_kola_1